Revista Standardizarea nr. 9/2020 - Standardizarea în construcții

3.43

Standardizarea în construcții, Calea inteligentă de a construi orașe inteligente, Standardele BIM în industria construcțiilor, Standardele și materialele termoizolante, Clădiri performante energetic, Noutăți din standardizare, Noutăți de la CEN și CENELEC, Noutăţi legislative.