SR EN ISO 22476-15:2017/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării

Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării

Status : Valid
Approval date : 4/15/2022
Number of pages : 1
ICS : 93.020 Earthworks. Excavations. Foundation construction. Underground works
Technical Committee : 361 - Geotechnic

Relations with other standards: