Oferta de abonare perioada 01.09.2019 - 31.12.2019

6498
Index Name Number of pages Status
SR EN 846-11:2002 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 11: Determinarea dimensiunilor şi curburii buiandrugilor 10 Published
SR EN 846-13:2002 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 13: Determinarea rezistenţei la şoc mecanic, abraziune şi coroziune a acoperirilor organice 16 Published
SR EN 846-2:2002 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Determinarea aderenței armăturilor prefabricate pentru armarea rosturilor orizontale de mortar 14 Published
SR EN 846-3:2002 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Determinarea rezistenţei la forfecare a sudurilor în armătura prefabricată pentru armarea rosturilor orizontale 10 Published
SR EN 846-8:2002 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 8: Determinarea caracteristicilor de rezistență și de deformare ale etrierelor suport de grindă 12 Published
SR EN 772-15:2003 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 15: Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de beton celular autoclavizat (BCA) 10 Published
SR EN 846-10:2003 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 10: Determinarea caracteristicilor privind capacitatea portantă și deformarea sub sarcină a consolelor 12 Published
SR EN 12953-10:2004 Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan 18 Published
SR EN 846-8:2002/A1:2007 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 8: Determinarea caracteristicilor de rezistență și de deformare ale etrierelor suport de grindă 6 Published
SR EN 15604:2009 Îngrăşăminte. Determinarea diferitelor forme de azot în acelaşi eşantion, care conţine azot nitric, amoniacal, ureic şi cianamidic 24 Published
SR EN 12387+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate 48 Published
SR EN 930+A2:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate 48 Published
SR EN 15750:2010 Îngrăşăminte. Determinarea azotului total din îngrăşăminte care conţin numai azot nitric, amoniacal şi ureic, prin două metode diferite 20 Published
SR EN 15749:2010 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de sulfaţi prin trei metode diferite 26 Published
SR EN 13042-1+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare 22 Published
SR EN 15705:2010 Îngrășăminte. Determinarea condensatelor ureice prin cromatografie de lichide de înaltă performanță (HPLC). Izobutilidendiuree și crotonilidendiuree (metoda A) și oligomeri de metilenuree (metoda B) 24 Published
SR EN 13457+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate 68 Published
SR EN 13023+A1:2010 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3 58 Published
SR EN 15900:2010 Servicii de eficienţă energetică. Definiţii şi cerinţe 14 Published
SR EN 746-2:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor 118 Published
SR EN 1010-2+A1:2011 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire 70 Published
SR EN 12629-3+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Maşini cu masă culisantă şi turnantă 24 Published
SR EN 12629-5-1+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Maşini cu axă verticală pentru fabricat conducte 28 Published
SR EN 12629-5-2+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Maşini cu axă orizontală pentru fabricat conducte 16 Published
SR EN 12629-5-3+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Maşini pentru pretensionat conductelor 18 Published
SR EN 12629-5-4+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Maşini pentru acoperirea conductelor de beton 16 Published
SR EN 12629-8+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Maşini şi echipamente pentru fabricarea produselor pentru construcţii din silicat de calciu (şi beton) 20 Published
SR EN 1010-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune 68 Published
SR EN 12649+A1:2011 Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate 36 Published
SR EN 60745-2-3:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 50 Published
SR EN 1034-3:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 3: Maşini de tăiat longitudinal şi de bobinat 46 Published
SR EN 13835:2012 Turnătorie. Fontă austenitică 38 Published
SR EN 60601-2-19:2009/A11:2012 Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale ale incubatoarelor pentru nou născuţi 6 Published
SR EN 60601-2-20:2010/A11:2012 Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru incubatoarele de transport pentru noi născuţi 6 Published
SR EN 16345:2012 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea timpului de curgere al emulsiilor bituminoase cu ajutorul vâscozimetrului Redwood II 12 Published
SR EN 12405-2:2012 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 2: Conversie a energiei 74 Published
SR EN 16231:2013 Metodologie de benchmaking în eficienţă energetică 28 Published
SR EN 16328:2013 Îngrăşăminte. Determinarea fosfatului de 3,4-dimetil-1H-pirazol (DMPP). Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12 Published
SR EN 13379+A1:2013 Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă 50 Published
SR EN 13547:2014 Robinetărie industrială. Robinete cu sferă, din aliaj de cupru 28 Published
SR EN ISO 14119:2014 Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere 78 Published
SR EN 61496-1:2014 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 58 Published
SR EN 60601-1:2007/A1:2014 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale 164 Published
SR EN ISO 13482:2014 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi de utilitate şi asistenţă personală 96 Published
SR EN 50580:2012/A1:2014 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat 6 Published
SR EN 13524+A2:2014 Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate 54 Published
SR EN 71-13:2014 Siguranța jucăriilor. Partea 13: Jocuri de masă olfactive, seturi cosmetice şi jocuri gustative 28 Replaced
SR EN 12420:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate 54 Published
SR EN 50625-1:2014 Cerinţe pentru colectarea, logistica şi tratamentul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice(DEEE). Partea 1: Cerinţe generale pentru tratament 42 Published
SR EN 13445-1:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi 62 Replaced
SR EN 13445-2:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale 90 Replaced
SR EN 13445-4:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Fabricare 78 Replaced
SR EN 13445-5:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 84 Replaced
SR EN 13445-6:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular 64 Replaced
SR EN 13445-8:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu 46 Replaced
SR EN ISO 80601-2-69:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-69: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor concentratoare de oxigen 52 Replaced
SR EN 60947-4-3:2015 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare în curent alternativ, pentru alte sarcini decât motoare 86 Published
SR EN 60601-1:2007/A12:2015 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale 14 Published
SR EN 13445-1:2014/A1:2015 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi 10 Replaced
SR EN 453:2015 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă 48 Published
SR EN 16602-70-07:2015 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Verificarea şi aprobarea lipirii moi automate cu val de metal topit 26 Published
SR EN 60745-2-3:2011/A11:2015 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 6 Published
SR EN ISO 5359:2015 Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Ansambluri furtun de joasă presiune pentru utilizare cu gaze medicale 30 Published
SR EN 454:2015 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă 52 Published
SR EN 62196-3:2015 Fișe, prize, prize mobile pentru vehicul și conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 3: Prescripții dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru cuple pentru vehicul cu știfturi și teci de contact 60 Published
SR EN 13445-8:2014/A1:2015 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu 28 Replaced
SR EN 764-4:2015 Echipamente sub presiune. Partea 4: Stabilirea condiţiilor tehnice de livrare pentru materiale metalice 44 Published
SR EN 764-5:2015 Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de inspecţie a materialelor metalice şi de conformitate cu specificaţia de material 16 Published
SR EN 60335-2-56:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini și aparate similare 6 Published
SR EN 16602-70-08:2015 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Lipirea moale manuală a conexiunilor electrice de înaltă fiabilitate 94 Published
SR EN 60598-1:2015 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 232 Published
SR EN 12368:2015 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 46 Published
SR EN 60335-2-97:2007/A12:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare 20 Published
SR EN 62196-1:2015 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale 96 Published
SR EN 14429:2015 Caracterizarea deşeurilor. Încercare de comportare la levigare. Influenţa PH-ului asupra levigării cu adăugare iniţială de acid/bază 54 Published
SR EN 14997:2015 Caracterizarea deşeurilor. Încercare de comportare la levigare. Influenţa PH-ului asupra levigării cu control continuu al PH-ului 54 Published
SR EN 15002:2015 Caracterizarea deşeurilor. Pregătirea porţiunilor de încercat din eşantioane de laborator 54 Published
SR EN 62026-3:2015 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 3: DeviceNet 128 Published
SR EN 16651:2015 Îngrăşăminte. Determinarea triamidei acidului N-(n-butil)tiofosforic (NBPT) şi a triamidei acidului N-(n-propil)tiofosforic (NPPT). Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 14 Published
SR EN ISO 18674-1:2015 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 1: Reguli generale 32 Published
SR EN 16247-5:2015 Audit energetic. Partea 5: Competenţa auditorilor energetici 16 Published
SR EN 60601-2-36:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate de litotriţie extracorporeală 26 Published
SR EN 60745-2-3:2011/A12:2015 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 6 Published
SR EN 14388:2015 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 40 Published
SR EN 62135-2:2015 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) 32 Published
SR EN 50615:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru dispozitive pentru prevenirea şi stingerea focului pentru plite (plăci de gătit) 22 Published
SR EN 13924-1:2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru bitumuri rutiere speciale. Partea 1: Bitumuri rutiere dure 32 Published
SR EN 50156-1:2015 Echipament electric pentru instalaţii de ardere şi echipament auxiliar. Partea 1: Prescripţii pentru proiectare şi instalare 90 Published
SR EN 60627:2015 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie 40 Published
SR EN 60601-2-52:2010/A1:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-52: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru paturi medicale 12 Published
SR EN 331:2016 Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 48 Published
SR EN 16703:2016 Acustică. Cod de încercare pentru sistemele de pereți realizate prin procedee uscate, din plăci de gips-carton fixate pe montanți din oțel. Izolare la zgomot aerian 26 Published
SR EN 62135-1:2016 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru proiectare, fabricaţie şi instalare 78 Published
SR EN 16698:2016 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea cantitativă şi calitativă a fitoplanctonului din apele interioare 38 Published
SR EN 15776+A1:2016 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune turnate din fontă cu o alungire la rupere mai mică sau egală cu 15 % 44 Published
SR EN 12952-1:2016 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 1: Generalităţi 18 Published
SR EN 1539:2016 Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate 86 Published
SR EN ISO 12417-1:2016 Implanturi cardiovasculare şi sisteme extracorporeale. Produse combinate medicament-dispozitiv vascular. Partea 1: Cerinţe generale 62 Published
SR EN 16760:2016 Produse de origine biologică. Analiza ciclului de viaţă 34 Published
SR EN ISO 14120:2016 Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili 46 Published
SR EN ISO 14123-1:2016 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate cauzate de substanțele periculoase emise de mașini. Partea 1: Principii și specificații pentru producătorii de mașini 18 Published
SR EN ISO 10079-1:2016 Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric 40 Published
SR EN ISO 4074:2016 Prezervative masculine din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare 64 Published
SR EN ISO 14123-2:2016 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate cauzate de substanțele periculoase emise de mașini. Partea 2: Metodologie premergătoare procedurilor de verificare 16 Published
SR EN 60335-2-54:2009/A1:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau aburi 6 Published
SR EN 60335-2-95:2015/A1:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială 6 Published
SR EN 60601-2-18:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate de endoscopie 56 Published
SR EN 60601-2-5:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu ultrasunete pentru fizioterapie 36 Published
SR EN 16319+A1:2016 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Determinarea cadmiului, cromului, plumbului şi nichelului prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia cu apă regală 22 Published
SR EN 16847:2016 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de complexare în îngrăşăminte. Identificarea acidului heptagluconic prin cromatografie 20 Published
SR EN 50416:2005/A1:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase cu transportor electrice pentru utilizare comercială 22 Published
SR EN 61008-1:2013/A11:2016 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale 6 Published
SR EN 16318+A1:2016 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Determinarea cromului(VI) prin spectrofotometrie (metoda A) şi prin cromatografie ionică cu detecţie spectrofotometrică (metoda B) 22 Published
SR EN 60335-2-89:2010/A1:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-89: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice de uz comercial cu un agregat de condensare a agentului frigorific sau cu un compresor încorporat sau neîncorporat 18 Published
SR EN 60730-2-6:2016 Dispozitive electrice de comandă automate. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru dispozitive electrice de comandă automate sensibile la presiune, inclusiv prescripții mecanice 36 Published
SR EN 14508:2016 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie cap-la-cap pentru trimiterea poştală individuală din serviciul neprioritar şi de clasă a doua 20 Published
SR EN 1052-2:2016 Metode de încercare a zidăriei. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere 14 Published
SR EN 846-9:2016 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 9: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a rezistenţei la forfecare a buiandrugilor 14 Published
SR EN 1918-3:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 3: Recomandări funcţionale pentru înmagazinare în cavităţi saline rezultate prin dizolvare 40 Published
SR EN 12392:2016 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică şi produse turnate. Cerinţe speciale pentru produsele destinate fabricației de echipamente sub presiune 70 Published
SR EN ISO 13485:2016 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare 66 Published
SR EN ISO 5360:2016 Vaporizatoare de anestezie. Sisteme de umplere specifice agentului 28 Published
SR EN 60335-2-35:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee 30 Published
SR EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere explozive. Partea 37: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Tip de protecţie neelectrică prin securitate constructivă "c", prin controlul surselor de aprindere "b", prin imersie într-un lichid "k" 62 Published
SR EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Metodă şi cerinţe de bază 98 Published
SR EN 50440:2016 Eficienţa aparatelor electrice de încălzit apă cu stocare şi metode de încercare 28 Published
SR EN ISO 18635:2016 Calitatea apei. Determinarea alcanilor policloruraţi cu lanţ scurt în sedimente, nămoluri de la epurare şi materii (particule) în suspensie. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (GC-MS) şi ionizare negativă cu captare de el 40 Published
SR EN 12953-3:2016 Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune 110 Published
SR EN 62841-3-4:2016 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 3-4: Prescripții particulare pentru polizoare de banc, transportabile 30 Published
SR EN 12735-1:2016 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte 24 Replaced
SR EN ISO 14122-2:2016 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele 22 Published
SR EN ISO 14122-3:2016 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade 28 Published
SR EN ISO 14122-4:2016 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări rapide fixe 54 Published
SR EN ISO 7027-1:2016 Calitatea apei. Determinarea turbidităţii. Partea 1: Metode cantitative 16 Published
SR EN 60335-2-37:2004/A12:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial 8 Published
SR EN 1482-3:2017 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Eşantionare şi prepararea eşantioanelor. Partea 3: Eşantionare din grămezi statice 20 Published
SR EN ISO 80369-3:2017 Racorduri mici pentru lichide şi gaze. în aplicaţii de îngrijirea sănătăţii. Partea 3: Racorduri pentru aplicaţii enterale 48 Published
SR EN ISO 7864:2017 Ace hipodermice sterile de unică utilizare. Cerinţe şi metode de încercare 34 Published
SR EN 60669-2-5:2017 Întreruptoare pentru instalații electrice fixe pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-5: Prescripții particulare. Întreruptoare și accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice pentru locuințe și clădiri (HBES) 56 Published
SR EN 62822-2:2017 Echipamente pentru sudare cu arc electric. Evaluarea restricţiilor referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz). Partea 2: Echipamente pentru sudare cu arc electric 42 Published
SR EN 15269-5+A1:2017 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistență la foc și/sau de etanșeitate la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre, incluzând elementele de feronerie ale acestora. Partea 5: Rezistența la foc a ansamblurilor d 128 Published
SR EN 1052-2:2016/AC:2017 Metode de încercare a zidăriei. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere 6 Published
SR EN ISO 18674-2:2017 Investigații şi încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 2: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: extensometre 52 Published
SR EN 13445-2:2014/A1:2017 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale 8 Replaced
SR EN ISO 16852:2017 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare 62 Published
SR EN 12178:2017 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare 18 Published
SR EN 378-1:2017 Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Cerințe de siguranță și de mediu. Partea 1: Cerințe de bază, definiții, clasificare și criterii de selecție 64 Replaced
SR EN 378-2:2017 Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Cerințe de siguranță și de mediu. Partea 2: Proiectare, execuție, încercări, marcare și documentație 86 Published
SR EN 378-3:2017 Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Cerințe de siguranță și de mediu. Partea 3: Locul de instalare și protecția persoanelor 28 Replaced
SR EN ISO 10326-1:2017 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază 30 Published
SR EN 60601-2-19:2009/A1:2017 Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale ale incubatoarelor pentru nou- născuţi 12 Published
SR EN 60601-2-20:2010/A1:2017 Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale ale incubatoarelor de transport pentru nou-născuţi 14 Published
SR EN 60601-2-21:2009/A1:2017 Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de bază şi performanţe esenţiale pentru sisteme de încălzire cu suprafaţă radiantă pentru nou-născuţi 12 Published
SR EN 609-1:2017 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană 60 Published
SR EN 14986:2017 Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive 52 Published
SR EN 1839:2017 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori şi a concentraţiei limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili 46 Published
SR EN 12697-17:2017 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă 12 Published
SR EN 16317+A1:2017 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Determinarea arseniului prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după dizolvarea cu apă regală. 18 Published
SR EN 16320+A1:2017 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Determinarea mercurului prin generare de vapori (VG) după dizolvarea apei regale 18 Published
SR EN 207:2017 Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) 32 Published
SR EN 15181:2017 Metodă de măsurare a consumului de energie pentru cuptoare cu gaz 30 Replaced
SR EN 14405:2017 Caracterizarea deşeurilor. Încercări de comportare la levigare. Încercare de percolare în curent ascendent (în condiţii specificate) 42 Published
SR EN ISO 18135:2017 Biocombustibili solizi. Eşantionare 66 Published
SR EN ISO 14780:2017 Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane 30 Published
SR EN ISO 18125:2017 Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorifice 62 Published
SR EN 13674-1+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m 122 Published
SR EN ISO 3745:2012/A1:2017 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice. Amendament 1 12 Published
SR EN 12697-18:2017 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului 14 Published
SR EN 16913:2017 Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ în fracția PM2,5 așa cum este depusă pe filtre 46 Published
SR ISO/TR 28118:2018 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci naţionale 102 Published
SR EN ISO 13506-1:2018 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor. Partea 1: Metodă de încercare pentru îmbrăcămintea completă. Măsurarea transferului de energie cu ajutorul unui manechin cu senzori 54 Published
SR EN ISO 28927-2:2010/A1:2018 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă. Amendament 1: Modificare a anexei C. Dispozitive de frânare 22 Published
SR EN 15695-1:2018 Tractoare agricole și mașini de stropit autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) împotriva substanțelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerințe și metode de încercare 32 Published
SR EN 593:2018 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu clapă fluture, pentru utilizare generală 40 Published
SR EN 50463-1:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 1: Generalităţi 28 Published
SR EN 50463-2:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 2: Măsurarea energiei 98 Published
SR EN 50463-3:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 3: Prelucrarea datelor 42 Published
SR EN 50463-4:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 4: Comunicaţii 176 Published
SR EN 50463-5:2018 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 5: Evaluarea conformităţii 28 Published
SR EN 60947-2:2018 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate 268 Published
SR EN 342:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului 28 Published
SR EN 13277-8:2018 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai feţei, pentru karate 18 Published
SR EN 14058:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii cu temperaturi scăzute 24 Published
SR EN ISO 19918:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Măsurarea permeaţiei cumulative a substanţelor chimice cu presiune redusă a vaporilor, prin materiale 24 Published
SR EN ISO 27065:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie purtată de lucrătorii care aplică pesticide şi de lucrătorii expuşi la pesticidele aplicate 28 Published
SR EN 50625-2-3:2018 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-3: Cerințe pentru tratamentul echipamentelor de schimb de temperatură și alte DEEE care conțin fluorocarburi volatile și/sau hidro 48 Published
SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare 10 Published
SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală 66 Published
SR EN 13284-2:2018 Emisii de la surse staţionare. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 2: Asigurarea calităţii sistemelor de măsurare automate 34 Published
SR EN 15882-1+A1:2018 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistență la foc a instalațiilor tehnice - Partea 1: Conducte 32 Published
SR EN ISO 5359:2015/A1:2018 Echipament pentru anestezie şi respirație. Ansambluri furtun de joasă presiune pentru utilizare cu gaze medicale. Amendament 1 10 Published
SR EN ISO 19085-6:2018 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 6: Maşini de frezat cu un ax vertical 68 Published
SR EN 353-1+A1:2018 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare rigid 46 Published
SR EN 13634:2018 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare 32 Published
SR EN 14225-1:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 1: Costume izoterme. Cerinţe şi metode de încercare 32 Published
SR EN 14225-2:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare 44 Published
SR EN 14225-3:2018 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire şi componente. Cerinţe şi metode de încercare 40 Published
SR EN 13368-3:2018 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 3: Determinarea [S,S]-EDDS prin cromatografie cu perechi de ioni 24 Published
SR EN 13398:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat 12 Published
SR EN ISO 19340:2018 Calitatea apei. Determinarea percloratului dizolvat. Metoda prin cromatografie ionică (Cl). 32 Published
SR EN ISO 17664:2018 Procesarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Informaţii de furnizat de către producătorul dispozitivului medical referitoare la procesarea dispozitivelor medicale 30 Published
SR EN 16962:2018 Îngrăşăminte. Extracţia micronutrienţilor solubili în apă din îngrăşăminte şi eliminarea compuşilor organici din extractele de îngrăşăminte 12 Published
SR EN 16963:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului şi zincului prin ICP-AES 34 Published
SR EN 16964:2018 Îngrăşăminte. Extracţia micronutrienţilor totali din îngrăşăminte cu apă regală 12 Published
SR EN 16965:2018 Îngrăşăminte. Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului şi zincului prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 20 Published
SR EN 60335-2-89:2010/A2:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-89: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice de uz comercial cu un agregat de condensare a agentului frigorific sau cu un compresor încorporat sau neîncorporat 10 Published
SR EN 60335-2-86:2004/A12:2018 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: Prescripții particulare pentru echipamente electrice de pescuit 6 Published
SR EN 13001-3-1+A2:2018 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3- 1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice 116 Published
SR EN 14460:2018 Echipament rezistent la explozie 36 Published
SR EN 60350-2:2018 Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 2: Plite. Metode pentru măsurarea performanţelor 80 Published
SR EN 71-8:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru uz casnic 70 Published
SR EN ISO 11737-1:2018 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea unei populaţii de microorganisme pe produse 60 Published
SR EN ISO 7393-2:2018 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N, N- dialchil- 1,4- fenilendiamină, destinată controlului de rutină 24 Published
SR EN 60598-1:2015/A1:2018 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 28 Published
SR EN 60669-1:2018 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 162 Published
SR EN 62606:2015/A1:2018 Prescripţii generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric 28 Published
SR EN ISO 14688-1:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere 28 Published
SR EN ISO 14688-2:2018 Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare 20 Published
SR EN 71-7+A2:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictare cu degetul. Cerinţe şi metode de încercare 68 Replaced
SR EN 13158:2018 Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru sporturi ecvestre, pentru călăreţi, pentru personalul care lucrează cu caii şi pentru conducătorii de atelaje. Cerinţe şi metode de încercare 44 Published
SR EN 12480:2018 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative 79 Published
SR EN 12999+A2:2018 Instalaţii de ridicat. Macarale de încarcare 86 Replaced
SR EN ISO 14118:2018 Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii intempestive 20 Published
SR EN ISO 7886-1:2018 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 1: Seringi pentru utilizare manuală 38 Published
SR EN 16668+A1:2018 Robinetărie industrială. Cerinţe şi încercări pentru robinete metalice utilizate ca accesorii sub presiune 52 Published
SR EN IEC 60598-2-17:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2-17: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune şi de cinema (de interior şi de exterior) 14 Published
SR EN 14511-1:2018 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcit lichide şi pompe de căldură pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor şi răcitoare industriale, cu compresoare antrenate prin motor electric. Partea 1: Termeni şi definiţii 20 Published
SR EN 14511-2:2018 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcit lichide şi pompe de căldură pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor şi răcitoare industriale, cu compresoare antrenate prin motor electric. Partea 2: Condiţii de încercare 24 Published
SR EN 62841-3-14:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-14: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat canale şi conducte 28 Published
SR EN 62841-3-9:2016/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare transportabile 6 Published
SR EN 62841-3-6:2015/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-6: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit cu cap diamantat transportabile cu sistem lichid 6 Published
SR EN 62841-3-4:2016/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc, transportabile 8 Published
SR EN ISO 9004:2018 Managementul calităţii. Calitatea unei organizaţii. Îndrumări pentru obţinerea unui succes durabil 68 Published
SR EN 15254-5:2018 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistență la foc. Pereți neportanți. Partea 5: Panouri metalice tip sandviș pentru construcții 26 Published
SR EN 15254-7:2018 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Plafoane neportante. Partea 7: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii 26 Published
SR EN 13135+A1:2018 Instalaţii de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerinţe pentru echipament 70 Published
SR EN 1092-1:2018 Flanșe și îmbinările acestora. Flanșe circulare pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii, simbolizate prin PN. Partea 1: Flanșe din oțel 148 Published
SR EN 1366-11:2018 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 11: Sisteme de protecţie la incendiu pentru sisteme de cabluri şi componente asociate 38 Published
SR EN IEC 61058-1:2018 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Prescripţii generale 138 Published
SR EN 15895+A1:2018 Unelte portabile care funcţionează cu cartuşe. Cerinţe de securitate. Unelte de fixare şi de marcare rezistentă 54 Published
SR EN ISO 4254-8:2018 Maşini agricole. Securitate. Partea 8: Maşini de administrat îngrăşăminte solide 24 Published
SR EN 14594:2018 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare 48 Published
SR EN 14593-1:2018 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare 36 Published
SR EN 13445-2:2014/A2:2018 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale 8 Replaced
SR EN 17077:2018 Determinarea comportamentului la ardere al straturilor de pulbere 22 Published
SR EN 13492:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici cerute pentru utilizarea în construcţia de depozite pentru eliminarea deşeurilor lichide, staţii de transfer sau lucrări de etanşare secundară 64 Published
SR EN 15382:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici cerute pentru utilizarea în infrastructura de transport 64 Published
SR EN 16993:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici cerute pentru utilizarea în construcția de bazine de colectare, lucrări de izolare secundară (supraterane și subterane) și alte aplicații de izolare pentru substanțe chimice, apă poluată și lichide rezultate 64 Published
SR EN 16994:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici cerute pentru utilizarea în construcţia de structuri subterane (altele decât tuneluri şi structuri asociate) 53 Published
SR EN 50271:2018 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, gazelor toxice sau oxigenului. Cerinţe şi testări pentru aparatura care utilizează software şi/sau tehnologii digitale 36 Published
SR EN ISO 4254-5:2018 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe de lucru acţionate de motor 24 Published
SR EN ISO 5667-3:2018 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manevrarea probelor de apă 56 Published
SR EN IEC 60079-0:2018 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale 162 Published
SR EN ISO 1716:2018 Încercări de reacție la foc ale produselor. Determinarea căldurii brute de ardere (valoare calorifică) 34 Published
SR EN 16726+A1:2018 Infrastructura pentru gaze. Calitatea gazului. Grupa H 50 Published
SR EN ISO 374-1:2017/A1:2018 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice. Amendament 1 6 Published
SR EN 1563:2019 Turnătorie. Fontă cu grafit nodular 44 Published
SR EN 14458:2019 Echipamente de protecţie a ochilor. Vizoare de înaltă performanţă destinate doar utilizării cu căşti de protecţie 42 Published
SR EN 1073-1+A1:2019 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva particulelor solide în suspensie în aer, inclusiv contaminarea radioactivă. Partea 1: Cerinţe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie ventilată prin aducţie de aer comprimat, pentru protejarea corp 36 Published
SR EN 12516-1+A1:2019 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară pentru carcasele robinetelor din oţel 192 Published
SR EN 12516-4+A1:2019 Robinetărie industrială. Rezistenţă mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor robinetelor din materiale metalice altele decât oţelul 26 Published
SR EN 1149-5:2019 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proprietate 16 Published
SR EN ISO 6185-3:2019 Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu lungimea corpului mai mică de 8 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală de 15 kW 42 Published
SR EN ISO 6185-4:2019 Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW 42 Published
SR EN ISO 8469:2019 Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil 16 Replaced
SR EN ISO 8849:2019 Nave mici. Pompe de santină acţionate electric, alimentate în curent electric 10 Replaced
SR EN ISO 11547:2019 Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză 10 Published
SR EN ISO 11812:2019 Nave mici. Cocpituri etanşe şi cocpituri cu drenare rapidă 42 Published
SR EN ISO 12215-3:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 3: Materiale: Oţeluri, aliaje de aluminiu, lemn, alte materiale 18 Published
SR EN ISO 12215-4:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 4: Atelier de construcţie şi fabricaţie 18 Published
SR EN ISO 13590:2019 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor 30 Published
SR EN ISO 14509-3:2019 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare 18 Published
SR EN ISO 15083:2019 Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină 16 Replaced
SR EN ISO 25197:2019 Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul cârmei, sensului de mers și accelerației 28 Replaced
SR EN ISO 4254-9:2019 Maşini agricole. Securitate. Partea 9: Semănători 28 Published
SR EN 60335-2-55:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate utilizate în acvarii şi bazine de grădină 8 Published
SR EN 60335-2-59:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte 8 Published
SR EN 60335-2-74:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare portabile 8 Published
SR EN 60335-2-85:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate cu aburi pentru netezit ţesături 8 Published
SR EN IEC 62040-2:2019 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) 56 Published
SR EN 81-28+AC:2019 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale 22 Published
SR EN 81-71+AC:2019 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism 30 Published
SR EN 1459-2+A1:2019 Cărucioare de teren. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 2: Cărucioare cu braţ retractabil variabil rotative 66 Published
SR EN ISO 6185-1:2019 Bărci gonflabile. Partea 1: Bărci cu puterea maximă a motorului de 4,5 kW 42 Published
SR EN ISO 6185-2:2019 Bărci gonflabile. Partea 2: Bărci cu puterea maximă a motorului de la 4,5 kW până la 15 kW inclusiv 36 Published
SR EN ISO 7840:2019 Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil 18 Replaced
SR EN ISO 9093-1:2019 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie metalică 14 Replaced
SR EN ISO 9093-2:2019 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 2: Construcţie nemetalică 16 Replaced
SR EN ISO 11192:2019 Nave mici. Simboluri grafice 24 Published
SR EN ISO 12215-1:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 1: Materiale: Răşini termorigide, materiale ranforsate cu fibre de sticlă, stratificate de referinţă 16 Published
SR EN ISO 12215-2:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 2: Materiale: Materiale pentru miezuri, în structuri tip sandwich, materiale pentru inserţii 14 Published
SR EN ISO 12215-6:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detaliile structurii 62 Published
SR EN ISO 12215-8:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme 54 Published
SR EN ISO 12215-9:2019 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 9: Apendicele ambarcaţiunilor cu pânze 86 Published
SR EN ISO 12216:2019 Nave mici. Ferestre, hublouri, capace, iluminatoare fixe şi uşi. Cerinţe referitoare la rezistenţă şi etanşeitate 72 Published
SR EN ISO 13297:2019 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ 36 Replaced
SR EN ISO 14509-1:2019 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere 28 Published
SR EN ISO 16180:2019 Nave mici. Lumini de navigaţie. Instalare, poziţionare şi vizibilitate 16 Published
SR EN ISO 21487:2019 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi tip motorină, fixate permanent 16 Published
SR EN 13060+A1:2019 Sterilizatoare mici cu abur 78 Published
SR EN 13136+A1:2019 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive reductoare de presiune şi conducte asociate acestora. Metode de calcul 38 Published
SR EN 301 549 V2.1.2:2019 Cerințe de accesibilitate pentru produsele şi serviciile TIC 144 Withdrawn
SR EN 707:2019 Mașini agricole. Maşini de distribuit gunoi de grajd lichid. Securitate 34 Published
SR EN 71-14:2019 Siguranța jucăriilor. Partea 14: Trambuline de uz casnic 46 Published
SR EN ISO 15112:2019 Gaz natural. Determinarea energiei 84 Published
SR EN IEC 62822-1:2019 Echipament pentru sudare electrică. Evaluarea restricțiilor referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz). Partea 1: Standard de familie de produse 32 Published
SR EN 1562:2019 Turnătorie. Fontă maleabilă 24 Published
SR EN 343:2019 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii 24 Published
SR EN 943-1+A1:2019 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor periculoase solide, lichide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi de particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru costume de protecţie chimică de tip 1 (etanşe la gaze) 44 Published
SR EN 943-2:2019 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice solide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și particule solide. Partea 2: Cerințe de performanță pentru costume de protecție chimică de tip 1 (etanșe la gaze) destinate echipelor de salvare (ET 20 Published
SR EN 15399:2019 Infrastructura pentru gaze. Sistem de management al securității pentru rețele de gaze naturale cu presiune maximă de operare mai mică sau egală cu 16 bar 30 Published
SR EN ISO 5178:2019 Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune longitudinală a metalului depus din îmbinările sudate prin topire 12 Published
SR EN ISO 14731:2019 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități 18 Published
SR CLC/TR 50625-6:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 6: Raport privind alinierea dintre Directiva 2012/19/EU și seriile de standarde EN 50625 și EN 50614 18 Published
SR CLC/TS 50574-2:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul aparatelor de uz casnic aflate la sfârșitul duratei de viață care conțin fluorocarburi volatile și hidrocarburi volatile. Partea 2: Specificație pentru depoluare 36 Withdrawn
SR CLC/TS 50625-3-2:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-2: Specificație tehnică pentru depoluare. Lămpi 24 Published
SR EN 15610:2019 Aplicații feroviare. Emisie de zgomot. Măsurarea rugozității șinei şi a roţii asociate zgomotului de rulare 38 Published
SR EN 1097-6:2013/C91:2019 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granulelor 1 Published
SR ISO 14167:2019 Analiza gazelor. Aspecte generale referitoare la calitatea și trasabilitatea metrologică a amestecurilor de gaze de etalonare 26 Published
SR EN 16798-1:2019 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica. Modul M1-6 82 Published
SR ISO 8243:2019 Țigarete. Eșantionare 18 Published
SR EN ISO 10819:2013/A1:2019 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă. Amendament 1 12 Published
SR ISO/IEC 27039:2019 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Selectarea, instalarea și operarea sistemelor de detectare și prevenire a intruziunilor (IDPS) 60 Published
SR ISO/IEC 27033-2:2019 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Securitatea rețelei. Partea 2: Linii directoare pentru proiectarea și implementarea securității rețelei 36 Published
SR ISO/IEC 27019:2019 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Mijloace de control al securității informațiilor pentru industria operatorilor în energie 44 Published
SR 3618:2019 Măsurători terestre. Mire topografice 14 Published
SR 3371-2:2019 Măsurători terestre. Jaloane topografice 6 Published
SR EN 50318:2019 Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Validarea simulării interacţiunii dinamice dintre pantograf şi linia aeriană de contact 86 Published
SR ISO/IEC 27035-2:2019 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul incidentelor de securitate a informaţiei. Partea 2: Îndrumări privind planificarea și pregătirea răspunsului la incidente 68 Published
SR EN ISO 23874:2019 Gaz natural. Cerințe ale gazcromatografiei pentru calculul punctului de rouă al hidrocarburii 32 Published
SR EN IEC 60204-11:2019 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV 70 Published
SR EN ISO 13851:2019 Securitatea mașinilor. Dispozitive de comandă bimanuală. Principii de proiectare și de alegere 30 Published
SR EN IEC 60079-15:2019 Atmosfere explosive. Partea 15: Protecția echipamentului prin tip de protecție "n" 36 Published
SR EN 16798-1:2019/NA:2019 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica. Modul M1-6. 42 Published
SR 1957-1:2019 Acustică. Acustică fizică. Terminologie 24 Published
SR 1957-2:2019 Acustică. Acustică psihofiziologică. Terminologie 10 Published
SR 1957-4:2019 Acustică. Acustică muzicală. Terminologie 8 Published
SR CEN/TR 15226:2019 Produse pentru construcții. Modul de abordare a acusticii în specificațiile tehnice de produs 40 Published
SR CEN/TR 16961:2019 Declararea incertitudinilor în rapoartele de încercare 10 Published
SR 1957-3:2019 Acustică. Acustică în construcții și în transporturi. Terminologie 20 Published
SR CLC/TR 50608:2019 Proiecte de rețele electrice inteligente din Europa 74 Published
SR CEN/TS 17276:2019 Nanotehnologii. Principii directoare pentru evaluarea ciclului de viață. Aplicarea EN ISO 14044:2006 la nanomaterialele fabricate 62 Published
SR CLC/TS 50625-3-3:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-3: Specificație pentru depoluarea DEEE care conțin tuburi catodice și ecrane plate 38 Published
SR EN 50160:2011/A3:2019 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție 6 Published
SR EN 50160:2011/A2:2019 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție 12 Published
SR CLC/TS 50625-3-4:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-4: Specificație pentru depoluare. Echipamente de schimb de temperatură 64 Published
SR CLC/TS 50625-3-5:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-5: Specificație pentru depoluare. Panouri fotovoltaice 22 Published
SR CLC/TS 50625-4:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 4: Specificații pentru colectarea și logistica asociate cu DEEE 20 Published
SR CEN/TR 16931-5:2019 Facturare electronică. Partea 5: Linii directoare privind utilizarea extensiilor de sector sau de ţară împreună cu EN 16931-1, cu o metodologie de aplicare în mediul real 22 Published
SR CEN/TR 16931-6:2019 Facturare electronică. Partea 6: Rezultatul testării EN 16931-1 cu privire la aplicarea sa practică pentru un utilizator final 76 Published
SR CEN/TS 16931-3-4:2019 Facturare electronică. Partea 3-4: Corespondenţă sintactică pentru UN/EDIFACT INVOIC D16B 186 Replaced
SR CEN/TR 16931-4:2019 Facturare electronică. Partea 4: Linii directoare privind interoperabilitatea facturilor electronice la nivelul transmisiei 26 Published
SR CEN/TR 16953:2019 Mănuși medicale de unică utilizare. Linii directoare pentru selectare 24 Published
SR EN 474-1+A6:2019 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 68 Published
SR EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerințe de securitate 6 Published
SR CEN/TR 14568:2019 EN 54. Sisteme de detectare și alarmă la incendiu. Interpretarea articolelor specifice din EN 54-2:1997 14 Published
SR CEN/TS 17060:2019 Îngrășăminte. Determinarea molibdenului în concentrații ˃ 10 % utilizând o metodă gravimetrică cu 8-hidroxichinolină 14 Published
SR EN 15269-11+AC:2019 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistență la foc și/sau de etanșeitate la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre, incluzând elementele de feronerie ale acestora. Partea 11: Rezistența la foc a cortinelor mob 88 Published
SR CEN/TR 16798-2:2019 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 2: Interpretarea cerințelor EN 16798-1. Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic 84 Published