Colectia - Standarde pentru evaluarea riscului la securitate fizica

1001.6
Index Name Number of pages Status
SR EN 50131-1:2007 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale 50 Published
SR EN 50131-2-4:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi microunde 40 Published
SR EN 50131-2-6:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic) 36 Published
SR EN 50131-2-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde 42 Published
SR EN 50131-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare 74 Published
SR EN 50131-1:2007/A1:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale 16 Published
SR EN 50131-8:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 8: Echipamente/sisteme de securitate cu ceaţă 24 Published
SR EN 50131-4:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare 37 Published
SR EN 1627:2011 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Cerinţe şi clasificare 32 Replaced
SR EN 50131-1:2007/IS2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale 22 Published
SR EN 50136-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1: Cerinţe generale pentru sistemele de transmisie a alarmei 36 Published
SR EN 60839-11-1:2014 Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-1: Sisteme electronice de control al accesului. Cerinţe pentru sistem şi componente 60 Published
SR EN 50136-2:2014 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2: Cerinţe pentru emiţător-receptorul spaţiului supravegheat (SPT) 31 Published
SR EN 62676-1-1+AC:2014 Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1-1: Cerinţe de sistem. Generalităţi 56 Published
SR EN 50518-1:2014 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe privind amplasarea şi construcţia 26 Published
SR EN 50518-2:2014 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice 18 Published
SR EN 50518-3:2014 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare 14 Published
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 40 Published
SR EN 62676-3:2015 Sisteme de supraveghere video care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 3: Interfeţe video digitale şi analogice 82 Published
SR EN 62676-4:2016 Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 4: Linii directoare pentru aplicaţii 74 Published
SR EN 60839-11-2+AC:2016 Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii 34 Published
SR EN 1628+A1:2016 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare statică 80 Replaced
SR EN 1629+A1:2016 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare dinamică 36 Replaced
SR EN 1630+A1:2016 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la tentative manuale de efracţie 38 Replaced
SR EN 14351-1+A2:2016 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni 76 Published
SR EN 50131-5-3:2017 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă 21 Published
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 Published
SR EN 50131-2-2:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-2: Detectoare de efracţie. Detectoare pasive în infraroşu 46 Published
SR EN 50131-6:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 6: Surse de alimentare 53 Published
SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului 130 Published