SR OHSAS 18001:2008

Occupational health and safety management systems. Requirements

Acest standard din seria Evaluarea Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (OHSAS), BS OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe, împreună cu OHSAS 18002 - Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, au fost elaborate ca răspuns la cererea clienţilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, faţă de care pot să fie evaluate şi certificate sistemele lor de management.

Status : Withdrawn
Approval date : 3/31/2008
Publish date : 4/2/2008
Withdrawal date : 3/31/2021
Number of pages : 30
ICS : 03.100.01 Company organization and management in general.,13.100 Occupational safety. Industrial hygiene
Technical Committee : 56 - Quality management and quality assurance

Relations with other standards: