product

SR IEC/TR 62263:2022

Live working - Guidelines for the installation and maintenance of optical fibre cables on overhead power lines
Live working - Guidelines for the installation and maintenance of optical fibre cables on overhead power lines

Status : Valid
product

SR EN ISO/IEC 27002:2022

Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022)
Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022)

Status : Valid
product

SR CLC/TR 50510:2022

Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre optic network
Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre optic network

Status : Valid
product

SR IEC/TR 62691:2022

Optical fibre cables - Guidelines to the installation of optical fibre cables
Optical fibre cables - Guidelines to the installation of optical fibre cables

Status : Valid
product

SR ISO/IEC 27036-1:2022

Cybersecurity — Supplier relationships — Part 1: Overview and concepts
Cybersecurity — Supplier relationships — Part 1: Overview and concepts

Status : Valid
product

SR EN 50341-1:2013/C91:2022

Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 1: Reguli generale. Specificaţii comune
Această erată se utilizează împreună cu versiunea română a standardului SR EN 50341-1:2013, întrucât corectează titlul tabelului de la pagina 64 (respectiv, se va citi corect: „Tabelul 4.3 – Determinarea înălţimii de referinţă deasupra solului, h a conductoarelor – 9 metode”).

Status : Valid
product

SR ISO 6743-5:2022

Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 5: Family T (Turbines)
<p>ISO 6743-5:2006 establishes the detailed classification of<i> </i>fluids of family T (Turbines) that belong to class L (Lubricants, industrials oils and related products).</p>

Status : Valid
product

SR ISO 6743-13:2022

Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 13: Family G (Slideways)
<p>ISO 6743-13:2002 establishes the detailed classification of family G (lubricants for slideways). All the lubricants listed in this classification belong to class L (Lubricants, industrial oils and related products).</p> <p>This part should be read in conjunction with ISO 6743-99.</p>

Status : Valid
product

SR ISO 6743-9:2022

Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 9: Family X (Greases)
<p>ISO 6743-9:2003 establishes a detailed classification of family X (Greases) which belongs to class L (Lubricants, industrial oils and related products).</p> <p>It should be read in conjunction with ISO 6743-99.</p> <p>This classification applies to categories of greases used for lubrication of equipment, components of machines, vehicles, etc.</p>

Status : Valid