product

SR EN 12056-2:2002/C91:2022

Sisteme de evacuare gravitațională din interiorul clădirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul
Această erată corectează următoarele: La pagina 18, titlul figurii 6 se va citi: „Figura 6 - Condiții pentru racorduri de evacuare neventilate în sistemele I, II, IV”. La pagina 23, la tabelul 11, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a doua coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a treia coloană, se va citi: „Racord teșit”. În celula subsol a tabelului 11, la ** se va citi „....sistemele I, III, IV”. La pagina 23, la tabelul 12, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a treia coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a patra coloană, se va citi: „Racord teșit”. La pagina 29, la tabelul B.3, în celula de la intersecția primului rând cu prima coloană (celula din colțul stânga-sus al tabelului), se va citi: „Suma debitelor unitare”. La pagina 30, la tabelul C.1, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Obiect) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”. La pagina 30, la tabelul C.2, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Aplicație) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”.

Status : Valid
product

SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale
În tabelul ZA.3, pag 25, pe a 2-a coloană, ultimul rând se înlocuiește “Certificarea C.P.F. pe baza” cu “Certificarea C.P.F. de către organismul de certificare a C.P.F. pe baza ”

Status : Valid
product

SR ISO 10957:2022

Information and documentation — International standard music number (ISMN)
Information and documentation — International standard music number (ISMN)

Status : Valid
product

SR ISO 10716:2022

Paper and board — Determination of alkali reserve
Paper and board — Determination of alkali reserve

Status : Valid
product

SR ISO 6587:2022

Paper, board and pulps — Determination of conductivity of aqueous extracts
Paper, board and pulps — Determination of conductivity of aqueous extracts

Status : Valid
product

SR EN ISO 22477-10:2017/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea stâlpilor: încercare de încărcare rapidă, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă

Status : Valid
product

SR EN ISO 22476-15:2017/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării

Status : Valid
product

SR EN ISO 22476-14:2020/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 14: Penetrare dinamică în foraj
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 14: Penetrare dinamică în foraj, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 14: Penetrare dinamică în foraj.

Status : Valid
product

SR EN ISO 22476-12:2009/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 12: Încercare mecanică de penetrare statică cu con (CPTM)
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Investigare şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 12: Încercare mecanică de penetrare statică cu con (CPTM), cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 12: Încercare mecanică de penetrare statică cu con (CPTM)

Status : Valid