product

SR 10009:2017/C91:2020

Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
Termenul 3.8 „zgomot de fond” se înlocuiește cu „nivel de zgomot de fond LA90,T” împreună cu definiția aferentă. Se înlocuiește Nota 3 din tabelul 8.

Status : Valid
product

SR EN 12046-2:2001/C91:2020

Forţe de manevrare. Metodă de încercare. Partea 2: Uşi
În tot conținutul textului standardului SR EN 12046-2:2001 se va înlocui în antet anul 2004 cu 2001.

Status : Valid
product

SR EN 71-1+A1:2018/C91:2021

Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
La pagina 84 se înlocuiește „Figura 22” cu „Figura 25”, iar la pagina 86 se înlocuiește „Figura 23” cu „Figura 26”. La pagina 70, punctul 7.9: primul paragraf, primul cuvânt, se va citi corect „Zmeiele” în loc de „Zeiele”.

Status : Valid
product

SR ISO 10005:2021

Quality management -- Guidelines for quality plans
Acest document furnizează linii directoare pentru dezvoltarea, analiza, acceptarea, aplicarea şi revizuirea planurilor calităţii. Acest document este aplicabil planurilor calităţii pentru un proces, produs, serviciu, proiect sau contract şi pentru orice tip sau mărime a organizației. Este aplicabil indiferent dacă organizaţia are sau nu un sistem de management în conformitate cu SR EN ISO 9001. Acest document furnizează îndrumări şi nu conține cerințe. Acest document este orientat în principal pe furnizarea de rezultate şi nu este un ghid pentru planificarea dezvoltării sistemului de management al calităţii. Acest document a fost elaborat pentru a răspunde necesităţii de îndrumări pentru planurile calităţii, fie în contextul unui sistem de management stabilit fie ca o activitate independentă de management. În ambele cazuri, planurile calităţii furnizează un mijloc de a corela cerinţele specifice ale procesului, produsului, serviciului, proiectului sau contractului cu metode şi practici de lucru. Planurile calităţii sunt mai eficace atunci când sunt compatibile cu alte planuri asociate. Îndrumările din acest document pot fi de asemenea utilizate atunci când planurile calității sunt integrate cu alte planuri de management sau sisteme de management al calității. Acest standard înlocuieşte SR ISO 10005:2007.

Status : Valid
product

SR CEN/TR 17421:2020

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Recommendations for the organization and evaluation of collaborative studies for multi-analyte methods of analysis
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Recommendations for the organization and evaluation of collaborative studies for multi-analyte methods of analysis

Status : Valid
product

SR CEN/TS 14577:2020

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons

Status : Valid
product

SR CEN/TR 17341:2020

Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria

Status : Valid
product

SR ISO 16763:2020

Graphic technology -- Post-press -- Requirements for bound products
Acest standard specifică cerințele de calitate și toleranțele pentru produsele de legătorie și componentele intermediare. Se aplică produselor care necesită legătorie industrială, de exemplu cărți, reviste, cataloage și broșuri.

Status : Valid
product

SR ISO 12647-6:2020

Graphic technology -- Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints -- Part 6: Flexographic printing
Acest standard specifică cerințele pentru schimbul de date și informații necesare definirii obiectivelor pentru tipărirea flexografică în patru culori a materialelor pentru ambalaje și publicații, inclusiv a ziarelor. Se bazează pe utilizarea datelor de caracterizare a culorilor pentru a defini obiectivele colorimetrice de tipărire și include alocarea corespunzătoare a responsabilității și toleranțele recomandate pentru parametrii critici ai procesului de tipărire flexografică.

Status : Valid