product

SR CLC/TS 50459-2:2022

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information

Status : Valid
product

SR EN 12566-6:2016/C91:2022

Stații mici de epurare a apelor uzate pentru până la 50 PT. Partea 6: Unități prefabricate pentru epurarea efluenților foselor septice
Această erată corectează următoarele: La pagina 23, paragraful 6.3.2.7, ultimul aliniat, se înlocuiește cu „Cu privire la orice rezultat al controlului care nu îndeplinește cerințele acestui standard european, măsurile corective luate pentru remedierea situației (de exemplu, efectuarea unei încercări suplimentare, modificarea procesului de fabricație, eliminarea sau remedierea produsului) trebuie să fie indicate în înregistrări.” La pagina 16, paragraful 6.2.1, al 5-lea aliniat, paranteza de la prima liniuță se înlocuiește cu „(cu excepția cazului în care este un membru al aceleiași familii de produse)”. La pagina 19 și în cuprins, titlul paragraful 6.2.4, „Rezultate împărtășite cu o terță parte” se înlocuiește cu „Rezultate partajate cu o terță parte”, iar liniuța „ — producătorul care utilizează rezultate obținute de o altă parte să accepte să facă astfel încât produsul să ofere performanțele declarate, și:” se aliniază la stânga fără indentare. La pagina 20, paragraful 6.2.5, al treilea aliniat se înlocuiește cu „Atunci când procedează astfel, furnizorul de sisteme trebuie să prezinte la determinarea produsului-tip un „produs asamblat" utilizând componente fabricate de el sau de alții și să pună raportul de determinare a produsului-tip la dispoziția montatorilor, adică producătorului real al produsului care urmează să fie introdus pe piață”

Status : Valid
product

SR EN ISO 11607-2:2020/A11:2022

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2019)
This document specifies requirements for the development and validation of processes for packaging medical devices that are terminally sterilized. These processes include forming, sealing and assembly of preformed sterile barrier systems, sterile barrier systems and packaging systems. It is applicable to industry, to health care facilities, and to wherever medical devices are packaged and sterilized. It does not cover all requirements for packaging medical devices that are manufactured aseptically. Additional requirements can be necessary for drug/device combinations.

Status : Valid
product

SR EN ISO 11607-1:2020/A11:2022

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019)
This document specifies requirements and test methods for materials, preformed sterile barrier systems, sterile barrier systems and packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices until the point of use. It is applicable to industry, to health care facilities, and to wherever medical devices are placed in sterile barrier systems and sterilized. It does not cover all requirements for sterile barrier systems and packaging systems for medical devices that are manufactured aseptically. Additional requirements can be necessary for drug/device combinations. It does not describe a quality assurance system for control of all stages of manufacture. It does not apply to packaging materials and/or systems used to contain a contaminated medical device during transportation of the item to the site of reprocessing or disposal.

Status : Valid
product

SR EN 13126-16:2019/AC:2022

Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows
This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of hardware for Lift and Slide windows and door height windows in accordance with common application as shown in informative Annex C, regardless of whether the hardware enables an additional tilt position. NOTE 1 This document is also applicable to hardware systems, whereby the sash itself is not lifted but a gasket mechanism is moved. NOTE 2 This document is also applicable to hardware systems, whereby the sash itself is not lifted but the sash is being moved parallel to the plane of the frame.

Status : Valid
product

SR EN 474-5:2022/AC:2022

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
This document together with EN 474 1:2022 deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to hydraulic excavators when used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A) associated with the whole lifetime of the machine as described in EN ISO 12100:2010, 5.4. The requirements of this document are complementary to the common requirements formulated in EN 474 1:2022. This document does not repeat the requirements of EN 474 1:2022 but supplements or modifies the requirements for hydraulic excavators. This document does not provide requirements for main electrical circuits and drives of machinery when the primary source of energy is an external electrical supply. The following significant and relevant hazards are not covered in this document: — Laser; — Lightning. This document does not provide performance requirements for safety related functions of control system(s). This document does not deal with towing of trailers. This document does not deal with demolition machinery. This docum

Status : Valid
product

SR EN 474-3:2022/AC:2022

Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
This document together with EN 474 1:2022 deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to loaders when used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A) associated with the whole lifetime of the machine as described in EN ISO 12100:2010, 5.4. The requirements of this document are complementary to the common requirements formulated in EN 474 1:2022. This document does not repeat the requirements of EN 474 1:2022 but supplements or modifies the requirements for loaders. This document does not provide requirements for main electrical circuits and drives of machinery when the primary source of energy is an external electrical supply. This document does not provide performance requirements for safety related functions of control system(s). The following significant and relevant hazards are not covered in this document: — Laser; — Lightning. This document does not deal with towing of trailers. This document does not deal with demolition machinery. This part also deals with fork appli

Status : Valid
product

SR EN 15341+A1:2022

Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
This document lists Key Performance Indicators (KPIs) of the Maintenance Function and gives guidelines to define a set of suitable indicators, to appraise and to improve effectiveness, efficiency and sustainability in the maintenance of the existing physical assets either industrial, infrastructures, facilities, civil buildings or transportation systems, etc. in the framework of the external and internal influencing factors.

Status : Valid
product

SR EN 13796-2+A1:2022

Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips
This European Standard specifies the safety requirements applicable to carriers for cableway installations designed to carry persons. It is applicable to the various types of installations and takes into account their environment. This European Standard describes the requirements to be met when testing the slipping resistance of grips clamped: - on the haulage or carrying hauling rope of carriers of monocable or bicable aerial ropeways with fixed or detachable grips, covered in EN 13796 1:2014, 7.5; - on the towing rope of ski-tows with fixed grips, covered in EN 13796 1:2014, 7.7.2. It does not apply to installations for the transportation of goods nor to inclined lifts.

Status : Valid