product

SR ISO 21902:2021

Tourism and related services -- Accessible tourism for all -- Requirements and recommendations
Tourism and related services -- Accessible tourism for all -- Requirements and recommendations

Status : Valid
product

SR ISO 20669:2021

Non-destructive testing -- Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components
Non-destructive testing -- Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components

Status : Valid
product

SR ISO 18211:2021

Non-destructive testing -- Long-range inspection of above-ground pipelines and plant piping using guided wave testing with axial propagation
Non-destructive testing -- Long-range inspection of above-ground pipelines and plant piping using guided wave testing with axial propagation

Status : Valid
product

SR CEN/TR 16671:2021

Information technology - Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators
Information technology - Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators

Status : Valid
product

SR ISO 2471:2021

Paper and board -- Determination of opacity (paper backing) -- Diffuse reflectance method
Acest standard specifică o metodă pentru determinarea opacității (pe fond hârtie) hârtiei prin reflexie în lumină difuză. Poate fi folosit pentru a determina opacitatea hârtiilor sau a cartoanelor care conțin înălbitori optici fluorescenți, cu condiția ca conținutul UV al radiației incidente pe epruvetă să fie ajustat pentru a se conforma cu cel din iluminantul CIE C utilizând un etalon de referință fluorescent furnizat de un laborator autorizat de ISO/TC 6 așa cum este descris în ISO 2470-1. Acest standard internațional nu se aplică hârtiilor sau cartoanelor colorate care conțin coloranți sau pigmenți fluorescenți.

Status : Valid
product

SR ISO 12757-2:2021

Ball point pens and refills -- Part 2: Documentary use (DOC)
Acest standard stabilește cerințele minime de calitate pentru pixuri cu bilă (reîncărcabile sau nereîncărcabile) și rezervele acestora, pentru utilizare documentară. Suplimentar față de cerințele pentru uz general, pentru utilizarea documentară, sunt necesare cerințe referitoare la asigurarea lizibilității inscripționării și la manipularea și stocarea documentelor pe perioade lungi de timp. Un exemplu de utilizare documentară o reprezintă pregătirea documentelor care sunt necesare ca dovadă. Pixurile care îndeplinesc cerințele pentru utilizarea documentară produc linii care sunt mai rezistente la modificări în raport cu liniile produse de pixurile care îndeplinesc numai cerințe de uz general (de exemplu, la încercări de a falsifica un document).

Status : Valid
product

SR ISO 5350-3:2021

Pulps - Estimation of dirt and shives -- Part 3: Visual inspection by reflected light using Equivalent Black Area (EBA) method
Această parte a ISO 5350 specifică o procedură pentru estimarea impurităților și a așchiilor vizibile în lumină reflectată utilizând metoda suprafeței negre echivalente (EBA) din celuloze. Acest standard se aplică tuturor tipurilor de celuloză uscată sau umedă, fabricate în coli sau tamburi, inclusiv celuloza rezultată în urma procesului de reciclare.

Status : Valid
product

SR ISO 2144:2021

Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -- Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C
Acest standard descrie determinarea reziduului (conținut de cenușă) rezultat la arderea hârtiei, a cartonului, a celulozelor și a nanomaterialelor de celuloză. Acest document se aplică tuturor tipurilor de hârtie, carton, celuloze și nanomateriale din celuloză. Acest document oferă proceduri de măsurare pentru a se obține o fidelitate de măsurare de 0,01 % sau mai bună pentru reziduuri (conținut de cenușă) rezultate în urma arderii la 900 °C.

Status : Valid
product

SR ISO 11475:2021

Paper and board -- Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)
Acest standard specifică procedura care trebuie utilizată pentru determinarea gradului de alb al hârtiilor și al cartoanelor. Valorile obținute corespund aspectului vizual al hârtiilor și al cartoanelor albe cu sau fără înălbitori optici fluorescenți atunci când acestea sunt examinate sub iluminantul standard CIE D65, corespunzător luminii naturale de zi. Se bazează pe date de reflexie obținute pentru toată gama spectrală vizibilă (VIS) în contrast cu măsurarea gradului de alb ISO, care este limitată la regiunea albastră a VIS. Această metodă nu se aplică sortimentelor de hârtii colorate care conțin coloranți fluorescenți.

Status : Valid