SR ISO 31000:2010

Risk management -- Principles and guidelines

Standardul furnizează principii şi linii directoare generale referitoare la managementul riscului. El poate fi utilizat de orice întreprindere publică sau privată, orice colectivitate, asociaţie, grup sau persoană. Prin urmare, acest standard nu este specific unei industrii sau unui sector de activitate. Scopul acestui standard este armonizarea proceselor de managementul riscului din standardele existente şi viitoare. Standardul furnizează o abordare comună în sprijinul standardelor care tratează riscuri şi/sau sectoare specifice, fără să le înlocuiască.

31.62

Status : Withdrawn
Approval date : 7/9/2010
Publish date : 7/11/2010
Withdrawal date : 6/29/2018
Number of pages : 32
ICS : 03.100.01 Company organization and management in general.
Technical Committee : 56 - Quality management and quality assurance

Relations with other standards: