SR ISO 31000:2018/C91:2020

Managementul riscului. Linii directoare

Erata aduce modificări standardului SR ISO 31000:2018, publicat ca versiune română la data de 29 iunie 2018. Erata SR ISO 31000:2018/C91:2020 se utilizează împreună cu standardul SR ISO 31000:2018. În articolele 5.2 și 5.4.3 se înlocuiește expresia „răspundere juridică pentru raportare” cu „răspundere”. În articolul 6.2, în primul paragraf, ultima frază se modifică astfel: „Coordonarea strânsă între cele două ar trebui să faciliteze schimburi de informații faptice, oportune, relevante, exacte și inteligibile, ținându-se cont atât de confidențialitatea și integritatea informațiilor, cât și de dreptul la viață privată al persoanelor.” În articolele 6.4.2 și 6.4.3, se înlocuiește expresia „limite ale cunoștințelor și fiabilitatea informațiilor” cu „limitări ale cunoștințelor și credibilitatea informațiilor”, respectiv „fiabilitatea informațiilor” cu „credibilitatea informațiilor”.

Status : Valid
Approval date : 5/29/2020
Number of pages : 1
ICS : 03.100.01 Company organization and management in general.
Technical Committee : 56 - Quality management and quality assurance

Relations with other standards: