Sisteme de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională

103.6
Index Name Number of pages Status
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 40 Published
SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare 50 Published
SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52 Published