Colecție Soluri

262.53
Index Name Number of pages Status
STAS 7184/1-84 Soluri. Recoltarea probelor pentru studii pedologice şi agrochimice 10 Published
STAS 7184/2-85 Soluri. Determinarea conţinutului de azot 6 Published
STAS 7184/2-85 Soluri. Determinarea conţinutului de azot 6 Published
STAS 7184/4-87 Soluri. Determinarea capacităţii pentru apă 10 Published
STAS 7184/5-78 Soluri. Determinarea porozităţii totale şi a porozităţii de aeraţie 2 Published
STAS 7184/6-87 Soluri. Determinarea coeficientului de higroscopicitate 4 Published
STAS 7184/6-87 Soluri. Determinarea coeficientului de higroscopicitate 4 Published
STAS 7184/7-87 Soluri. Determinarea sărurilor minerale din extractul apos 1:5 12 Published
STAS 7184/7-87 Soluri. Determinarea sărurilor minerale din extractul apos 1:5 12 Published
STAS 7184/8-78 Soluri. Determinarea gipsului 6 Published
STAS 7184/10-79 Soluri. Determinarea compoziţiei granulometrice 8 Published
STAS 7184/11-79 Soluri. Determinarea coeficientului de ofilire 2 Published
STAS 7184/12-88 Soluri. Determinarea proprietăţilor de schimb cationic 26 Published
STAS 7184/12-88 Soluri. Determinarea proprietăţilor de schimb cationic 26 Published
STAS 7184/14-79 Soluri. Determinarea fosforului total 6 Published
STAS R 7184/15-91 Soluri. Determinarea permeabilităţii pentru apă 30 Published
STAS 7184/16-80 Soluri. Determinarea carbonaţilor alcalino-pământoşi 8 Published
STAS 7184/17-88 Soluri. Determinarea rezistenţei la penetrare 6 Published
STAS 7184/18-80 Soluri. Determinarea conţinutului de potasiu accesibil şi potenţial accesibil pentru plante 4 Published
STAS 7184/19-82 Soluri. Determinarea fosforului extractibil în acetat-lactat de amoniu 4 Published
STAS 7184/20-82 Soluri. Determinarea indicelui de contracţie 4 Published
STAS 7184/21-82 Soluri. Determinarea conţinutului de humus 4 Published
SR ISO 11465:1998 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi de apă, raportat la masă. Metoda gravimetrică 8 Published
SR 7184-13:2001 Soluri. Determinarea pH-ului în suspensii apoase şi saline (masă/volum) şi în pastă la saturaţie 8 Published
SR 7184-3:2001 Soluri. Determinarea densităţii. Metoda picnometrului cu solvent organic 6 Published
SR EN ISO 11272:2017 Calitatea solului. Determinarea densităţii aparente a solului uscat 26 Published