Standarde Facturare electronica

0
Index Name Number of pages Status
SR CEN/TS 16931-2:2018 Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1 14 Published
SR EN 16931-1+A1:2020 Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice 144 Published
SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice 6 Published