SR EN 12056-2:2002/C91:2022

Sisteme de evacuare gravitațională din interiorul clădirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul

Această erată corectează următoarele: La pagina 18, titlul figurii 6 se va citi: „Figura 6 - Condiții pentru racorduri de evacuare neventilate în sistemele I, II, IV”. La pagina 23, la tabelul 11, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a doua coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a treia coloană, se va citi: „Racord teșit”. În celula subsol a tabelului 11, la ** se va citi „....sistemele I, III, IV”. La pagina 23, la tabelul 12, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a treia coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a patra coloană, se va citi: „Racord teșit”. La pagina 29, la tabelul B.3, în celula de la intersecția primului rând cu prima coloană (celula din colțul stânga-sus al tabelului), se va citi: „Suma debitelor unitare”. La pagina 30, la tabelul C.1, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Obiect) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”. La pagina 30, la tabelul C.2, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Aplicație) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”.

Status : Valid
Approval date : 5/5/2022
Number of pages : 1
ICS : 91.140.80 Drainage systems
Technical Committee : 186 - Water supplies and waste water engineering

Relations with other standards: